Yrityksen arvon määrittäminen
 

 Jossain vaiheessa se alkaa kiinnostaa jokaista yrittäjää – nimittäin yrityksen arvo. Selkeää kaavaa tuohon ei ole olemassa, arvo kuitenkin riippuu hyvin paljon itse yrittäjästä: minkälaisen arvon hän itse näkee firmalleen. Arvo riippuu ostajasta: miten hän näkee tilanteen nyt ja tulevaisuudessa. Arvo riippuu asiakaskunnasta ja rahoittajista, mikä on heidän näkemyksensä tulevaisuudesta.
Pääsääntöisesti arvonmääritykset voi jakaa kahteen osaan: velattoman omaisuuden arvo ja tuottoarvo.
Yksi tuttuni on kirjanpitäjä Espoo -nimisessä kaupungissa ja hän on usein kertonut haasteista, joita tulee eteen kun yrityksen arvoa määritetään.

Velattoman omaisuuden arvo
Tästä käytetään nimeä substanssiarvo. Se on helppo laskea ja sitä voidaan pitää yrityksen minimihintana. Käytännössä se on yrityksen varallisuuden määrä. Jos yrityksellä on omaisuutta 100.000 euroa ja velkaa 40.000 euroa, on sen substanssiarvo 60.000 euroa. Tämä on yleensä pankkitilillä olevaa rahaa, tulossa olevaa rahaa myynneistä ja tietysti yrityksen omaisuutta: koneita ja laitteita, myytävää vaihto-omaisuutta ja rakennuksia / kiinteistöjä. Luonnollisesti monissa yrityksissä IT-arkkitehtuuri on yksi suuri omaisuuserä ja sen arvo voi olla vaikeaa määritellä. IT-arkkitehtuuri kuitenkin pitää sisällään paljon sellaista, jonka arvo saattaa muuttua hyvinkin nopeasti kumpaan suuntaan tahansa.
Oleellista on, että näistä katsotaan niiden tämänhetkinen markkina-arvo. Yleensä kun ne kirjanpidossa ovat verotuksellisia arvoja, mikä ei pääsääntöisesti ole sama kuin omaisuuden todellinen arvo tällä hetkellä. Esimerkiksi 20vuotta sitten ostettu kiinteistö on todennäköisesti tällä hetkellä täysin eri arvoinen kuin mitä se on kirjanpitoon merkattu.

Tuottoarvo on se, paljonko yritys tulee tuottamaan rahaa kun sillä on uusi omistaja. Tämä lasketaan monesti 5-7 vuodelta ja se on yrityksen tuottoarvo. Tuohon ei ole olemassa selkeää sääntöä moneltako vuodelta tuottoarvo lasketaan. Siinä pitää huomioida toimiala ja rahoitusehdot. Yleensä yrityskauppaa varten otetaan lainaa ja monet rahoittajat vaativat, että tämä laina on maksettava takaisin nopeammin kuin tuo 5-7 vuotta, pääsääntöisesti 2-6 vuodessa (suurin osa 2-4 vuodessa). Tästä syntyy termi yrityskaupan takaisinmaksuaika.
Kun tätä arvoa lasketaan, käytetään lähinnä viimeisimpiä tuloslaskelmia ja niiden tulkinnassa monesti tarvitaan asiantuntija-apua.


Kumpaa arvoa käytetään ?
Pääasiassa yrityskaupat tehdään toiminnassa olevasta yrityksestä, jolloin tuottoarvo on ratkaisevampi. Uusi omistaja ei osta yritystä siksi, että haluaisi itselleen yrityksessä olevan omaisuuden. Hän ostaa yrityksen siksi, että haluaa itselleen ne tuotot, jotka yritys todennäköisesti tuottaa tulevina vuosina. Tämän vuoksi tuottoarvo on suurempi ja sitä pidetään lähtökohtana kun aletaan neuvotella yrityksen hinnasta. Toki voi olla tilanne, jossa yrityksellä on arvokasta omaisuutta, mikä ei ehkä olekaan uudelle omistajalle pakollinen toiminnan jatkamiseen. Tällöin kannattaa miettiä sekin vaihtoehto, että tämä arvokas omaisuus jää vanhalle omistajalle ja uusi omistaja jatkaa vain yrityksen toimintaa. Vanha omistaja myy sitten omaisuuden erikseen jollekin muulle ja näin saatetaan päästä tilanteeseen, jossa kauppahinta tyydyttää molempia.
Tuottoarvo on ratkaiseva varsinkin silloin kun puhutaan palveluja tuottavasta yrityksestä kuten vartiointiliike tai vaikka siivouspalvelu. Vartiointia ja järjestyksenvalvontaa tarjoava yritys ei välttämättä omista mitään suurta omaisuutta, mutta pitkäaikaiset sopimukset suurten asiakkaiden kanssa ovat hyvinkin arvokasta omaisuutta. Tosin näissäkin täytyy huomioida yrityksen sijainti. Kylpyhuoneremontit pääkaupunkiseudulla ovat kuitenkin eri asia kuin remontit Pohjois-Suomessa. Niinpä laatoittaja Oulu on vähän eri arvoinen yritys kuin laatoittaja esim. Helsingissä.
Mutta pelkän mielikuvan ja sijainnin perusteella ei voi arvoa lähteä määrittämään. Ei myyjän, ei ostajan eikä kaupan välittäjän. Eräässä tapauksessa käsiteltiin kahta yritystä, toinen oli sisustussuunnittelija Vantaa ja toinen oli siivousalan yritys Raisiossa. Ensi näkemältä pääkaupunkiseudulla toimiva sisustusalan yritys vaikutti huomattavasti arvokkaammalta sijaintinsa vuoksi. Arvoa puolsi myös ala ja keskimääräisten laskujen suuruus sekä maksukykyinen asiakaskunta. Tarkempi tutkimus kuitenkin paljasti että siivouspalvelu Raisio olikin huomattavasti arvokkaampi. Tähän oli selkeänä syynä huomattavasti pysyvämmät asiakassuhteet ja heidän tarjoamansa siivouspalvelun välttämättömyys asiakkaille.
Aiheesta löytyy runsaasti lisää tietoa netistä ja varsinkin jos englannin kieli on hallussa niin hyviä artikkeleita on pilvin pimein. Tosin osa on kyllä sellaisia että jonkinlainen scientific writing service -palvelu olisi ollut paikallaan. Jutut on selkeästi kirjoitettu jollain muulla kielellä ja sitten käännetty koneellisesti, jolloin lopputulos on täyttä siansaksaa. Fiksummat ovat onneksi tajunneet käyttää jotain scientific writing service -ammattilaista ja teksti on ihmisen luettavaa. Mutta jos noita ei halua lähteä selaamaan niin onneksi paljon on myös ihan suomen kielellä tehtyä asiaa. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä kun noita hakukoneella etsii, että aina ei parhaat artikkelit ole hakutulosten kärjessä. Sieltä löytyy ne sivut, joiden Google optimointi on tehty parhaiten. Google optimointi on nippu toimenpiteitä joilla nettisivun sijoitusta hakukoneissa saa parannettua. Tällöin parhaat artikkelit eivät siis ole hakutulosten kärjessä eivätkä välttämättä edes ensimmäisellä sivulla.
 
 

     
           
           
           
           
 
Copyright © 2005-2016 Business Valuation Resource | bvresource@bvresource.com